Functioneel ontwerp

Het is zo herkenbaar: het eindproduct is een teleurstelling voor de initiatiefnemers. Dat kan, zoals in onderstaande cartoon, de marketing afdeling zijn, of communicatie, of burgerzaken: te vaak blijkt miscommunicatie de oorzaak.

cartoon

Hoe ondervang je dat? Er zijn ruwweg twee strategieën om dit probleem te voorkomen.

Een populaire aanpak is de Agile werkwijze. Deze biedt veel mogelijkheden om tussentijdse voortgang te monitoren en bij te sturen. Maar zowel opdrachtgever als bouwende partij moeten met deze werkwijze kunnen omgaan. In deze methodiek is het goed beschrijven van de user stories en het verfijnen van de backlog items cruciaal.

Wanneer de Agile werkwijze niet in aanmerking komt, dan kunnen we terugvallen op de "klassieke" aanpak, waarbij de wensen en behoeften van de (klanten van de) opdrachtgever allereerst goed in kaart worden gebracht. Daarna kan de functionele specificatie worden uitgeschreven; dit functioneel ontwerp kan dan het startpunt zijn voor calculaties en realisatie. Cruciaal hierbij is dat het functioneel ontwerp nog leesbaar is de opdrachtgever en tegelijkertijd bruikbaar voor de bouwer.

Op beide aanpakken heeft CM Pro zijn sporen verdiend. Voor opdrachtgevers werden recent functioneel ontwerpen voor een self-service portaal (bij de Inspectie van het Onderwijs), een extranet en meerdere gemeentelijke websites geschreven. Weten of we u kunnen ondersteunen? Neem dan nu contact op.