Metadata en het semantisch web

Metadata levert rendement

De slimme inzet van metadata maakt uw informatie beter bruikbaar voor de eigen organisatie en voor uw doelgroepen. Eenvoudige voorbeelden van metadata zijn samenvattingen, trefwoorden, publicatiedatum, auteur en dergelijke.

Door gebruik te maken van gecontroleerde lijsten met trefwoorden ('concepten') kunnen we op een eenduidige manier stukjes informatie met elkaar in verbinding brengen, bijvoorbeeld door slimme navigatiestructuren.

Het opzetten van een thesaurus of een ontologie is een cruciale stap in het proces naar hoger rendement uit bestaande informatie. CM Pro kan u daarbij adviseren of heel concreet u de werkzaamheden uit handen nemen.

Linked data

Waar de voorgaande alinea's vooral relaties legden tussen delen informatie die binnen uw beheer vallen, heeft linked data te maken met het op een eenduidige manier aan elkaar verbinden van interne en externe informatie.

Zo kunnen beheerders van verschillende datasets naar elkaar verwijzen. Gebruikers van een van deze datasets krijgen dan toegang tot de voordelen van de datasets waarnaar wordt verwezen.

Technieken en standaarden zoals RDF, OWL, SparQL spelen in dit domein een rol. CM Pro kan u helpen voordeel te behalen uit Linked data.